2021-02-16 18:05:35

OBAVIJEST O UPISNOM POSTUPKU ZA ŠKOLSKU 2021./2022. GODINU

 

 

 

Nakon izvršenih prijava za upis djeteta u 1. razred, slijedi sistematski pregled djeteta i psihološka procjena u školi.

Psihološka procjena u školi:

Jedan od roditelja zajedno s djetetom dolazi u školu u terminu kojeg su dobili na svoju e-mail adresu. Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem e-maila upisimatulji2021@gmail.com ili na telefone: 091 444 5440 (školska psihologinja) ili 091 444 5462 (školska pedagoginja). 

UPUTE O PRIDRŽAVANJU MJERA ZAŠTITE:

  • Djeca s temperaturom, kao i djeca s respiratornim tegobama neće biti primljena na testiranje; dobiti će nove termine 
  • Roditelji će za dijete i za sebe ispunjavati izjavu da nisu prema svom saznanju bili u riziku zaraze SARS-CoV2 virusom (Izjava je u prilogu i možete je ispuniti i pripremiti prije termina testiranja)
  • Samo jedan roditelj smije biti u pratnji djeteta
  • Potrebno je doći u točno dogovoreno vrijeme 
  • Djecu i roditelje ćemo dočekati pred ulaznim vratima škole

Sistematski pregled u školskom dispanzeru: 

Školski liječnik dr. Anton Milohanić u ordinaciji za školsku medicinu (Centar za javno zdravstvo Matulji), Cesta dalmatinskih brigada 30B (tel: 554-124) ovlašten je za sistematske preglede djece prije upisa. Jedan od roditelja s djetetom te potrebnom dokumentacijom dolaze u terminu kojeg su dobili na svoju e-mail adresu.

Dokumentacija potrebna za sistematski pregled: 

1. zdravstvena iskaznica djeteta

2. pedijatrijski karton ili ispis iz pedijatrijskog kartona -  izdaje odabrani pedijatar

3. cjepni karton- izdaje odabrani pedijatar - skenirano poslati na e- mail  medicinskoj sestri helena.zoretic@zzjzpgz.hr

4. cjepna knjižica - roditelji bi ju trebali imati kod kuće

5. specijalistički nalazi ako dijete boluje od nekih kroničnih bolesti ili se liječilo ili je bilo uključeno u neki tretman

6. izjava o mogućem riziku zaraze- nalazi se u privitku- potrebno donijeti potpisano za dijete i roditelja koji dolazi s djetetom na dan sistematskog pregleda

7. upitnik za roditelje - nalazi se u prilogu i potrebno  ga je poslati dva - tri dana prije sistematskog pregleda na e- mail medicinske sestre  helena.zoretic@zzjzpgz.hr

8. nalaze krvi i urina - ako su vađeni unatrag 6 mj do 1 godinu, donijeti ih sa sobom, u suprotnom će fizičku uputnicu izdati doktorica na sistematskom pregledu (roditelji mogu nazvati prije za uputnicu medicinsku sestru, pa već na sistematski mogu doći s nalazima.)

Za sve informacije vezano za sistematski pregled, roditelji se slobodno mogu obratiti putem telefona na 554-124 ili e- mail  helena.zoretic@zzjzpgz.hr

DOBRO DOŠLI!

Stručna služba Škole


Osnovna škola "Dr. Andrija Mohorovičić" Matulji