2021-01-11 19:14:19

Odluka o provedbi nastave od 18.01.2021.

Poštovani roditelji, dragi učenici!

U ponedjeljak, 18. siječnja 2021. godine započinje 2. polugodište.

Za učenike od 1. do 4. razreda nastava započinje u jutarnjoj smjeni (Model A).

Za učenike od 5. do 8. razreda od 18.01. do 29.01.2021. godine nastava se održava po Modelu C (nastava na daljinu) temeljem Zaključka sjednice Stožera Civilne zaštite PGŽ i Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko – goranske županije.

 S poštovanjem!

                                                                               Ravnateljica:

                                                                       Astrid Massari, dipl. učitelj

 

REPUBLIKA HRVATSKA

    PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

       Župan

             KLASA: 053-02121-01/17 URBROJ: 2170/1-05/5-21-3

            Rijeka, 11. siječnja 2021. godine

Temeljem Zaključka sjednice Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije, na prijedlog Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije, Župan Primorsko-goranske županije, dana 11. siječnja 2021. godine, donio je

ODLUKU

o provedbi nastave prema Modelu C (nastava na daljinu) za učenike predmetne nastave u osnovnim školama kojima je Primorsko-goranska županija osnivač

Članak 1.

Donosi se odluka o provedbi nastave prema Modelu C (nastava na daljinu) za učenike predmetne nastave (učenici od 5. do 8 razreda) u osnovnim školama kojima je Primorsko-goranska županija osnivač.

Članak 2.

Ova Odluka odnosi se na razdoblje od 18. siječnja do 29. siječnja 2021. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 


Osnovna škola "Dr. Andrija Mohorovičić" Matulji