2020-11-24 10:46:46

Poziv na intervju za radno mjesto stručnog suradnika pedagoga pripravnika

Pozivaju se kandidati prijavljeni na natječaj za stručnog suradnika pedagoga, pripravnika dana 26.11.2020. od 8:00 sati u Oš "Dr. Andrija Mohorovičić" Matulji i to:

1.Antonija Šenkižek u 8:00 sati

2.Andrea Lach         u 8:20 sati

3.Natalija Kadija      u 8:40 sati

4.Sanja Vidić Brčić  u 9:00 sati

 

Odluka u privitku


Osnovna škola "Dr. Andrija Mohorovičić" Matulji