2020-09-03 23:29:05

PROTOKOL o organizaciji rada za sprječavanje i suzbijanje epidemije Covid-19 u OŠ „Dr. Andrija Mohorovičić“ u šk. godini 2020./2021.

OŠ „DR. ANDRIJA MOHOROVIČIĆ“ MATULJI

Šetalište Drage Gervaisa 2

51211 Matulji

KLASA:501-01/20-01/02

UR.BROJ:2156-25-01-20-01

Matulji,2.9.2020.

PROTOKOL  o organizaciji rada za sprječavanje i suzbijanje epidemije

Covid-19 u OŠ „Dr. Andrija Mohorovičić“ u šk. godini 2020./2021.

 

 

OŠ „DR. ANDRIJA MOHOROVIČIĆ“ MATULJI

Šetalište Drage Gervaisa 2

51211 Matulji

KLASA:501-01/20-01/02

UR.BROJ:2156-25-01-20-01

Matulji,2.9.2020.

PROTOKOL  o organizaciji rada za sprječavanje i suzbijanje epidemije

Covid-19 u OŠ „Dr. Andrija Mohorovičić“ u šk. godini 2020./2021.

 

OPĆE UPUTE:

Nastava je organizirana po Modelu A uz poštivanje Uputa HZJZ Svi učenici, roditelji i zaposlenici Škole upoznati su s  Protokolom Škole Za sve učenike Škole osigurali smo po četiri dvoslojne platnene maske Za sve zaposlenike Škole osigurali smo po dvije dvoslojne platnene maske Za učenike koji spadaju u izrazito vulnerabilnu (osjetljivu) skupinu nastava će se organizirati na daljinu Za učenike koji su odsutni iz Škole jer su COVID pozitivni ili su u samoizolaciji nastava će se organizirati na daljinu Preporučuje se izbjegavati nepotrebne kontakte među učiteljima i zaposlenicima Komunikacija među odgojno- obrazovnim djelatnicima odvijati će se u on line okruženju ili drugom obliku koji jamči fizički razmak i poštivanje mjera Učitelji se ne okupljaju u zbornici Školsko zvono se ne koristi Svaka odgojno – obrazovna skupina boravi u svojoj učionici. Učitelji se izmjenjuju. U učionicu ulaze samo učitelji – najviše tri dnevno Nastava se organizira u dvosatu ili trosatu Izbjegavaju se  fizički kontakti učenika iz različitih odgojno – obrazovnih skupina U zajedničkim prostorijama ( hodnici, stubište, sanitarije ) prolazak se mora svesti na minimum Osigurat ćemo da nema kontakta između grupa, učenika i zaposlenika Prilikom prolaska ne dodiruju se površine ili predmeti Kroz hodnike smo organizirali kretanje u jednom smjeru Školska marenda naručuje se pakirana Nije dozvoljen ulazak neovlaštenim osobama u školsku zgradu Organizirati korištenje sanitarnih čvorova Zabranjeni su svi posjeti Školi Učenici ne dijele svoj pribor ili svoje stvari Škola je osigurala prostor za izolaciju na 2.katu Vodi se evidencija ulaska zaposlenika u Školu uz mjerenje temperature na ulazu Na ulazu je osigurana podna barijera te je obavezno dezinficirati ruke Odjeli se ne smiju spajati na nastavi TZK, u školskoj dvorani i u svlačionicama Postavljeni su informativni posteri na ključnim mjestima koji služe kao podsjetnici o higijenskim protokolima

Upute za roditelje/skrbnike/udomitelje:

Roditelji koji su boravili u zaraženim krajevima ili su se vratili iz inozemstva po preporuci epidemiologa bi se trebali testirati jer iako nemaju simptome mogu biti asimptomatski kliconoše Roditelji ne dovode dijete u Školu, ako oni - ovdje se  misli  na roditelje, imaju simptome zarazne bolesti ili imaju mjeru samoizolacije. Roditelji ne dovode dijete u Školu ako dijete ima simptome i mjeru samoizolacije. Roditelji su dužni izmjeriti djeci temperaturu koju svakodnevno upisuju u bilježnicu/informativku (od 1.- 4.r.). Ne dovode dijete u Školu ako dijete ima temperaturu preko 37.2 Ulazak roditelja u Školu je zabranjen, ulaz je moguć  po pozivu. Ako dijete pokazuje znakove bolesti, čeka dolazak roditelja, u izolaciji je u posebnom prostoru za čekanje dogovorene pratnje. Do dolaska roditelja s djetetom je zaposlenik škole Roditeljski sastanci i informacije odvijat će se on line - dogovorno s razrednicima. Prvog dana Škole, dopušten je ulaz roditeljima – jednom roditelju/skrbniku prvih razreda. Dopušten je i ulaz roditelju djeteta s posebnom potrebom, prvi dan i nekoliko dana  - do dolaska pomoćnika u nastavi. Roditelj u pratnji (opisani slučajevi), moraju imati masku, ne mogu ući bez nje. Postupanje roditelja u slučaju bolesti, detaljno je opisano u Uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo - možete ih naći i ovdje.  https://www.zagreb.hr/UserDocsImages/fotogalerija/gradske%20vijesti/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf Roditelji su dužni donijeti potvrdu nadležnog liječnika za onu djecu koja ne mogu ili ne smiju u ustanovu jer spadaju u izrazito vulnerabilnu (osjetljivu) skupinu.

Upute za učenike:

Drže fizički razmak. Smanjuju fizički kontakt. Minimalan razmak u učionicama - između učenika od 1.5 m ne možemo ispoštovati zbog velikog broja učenika. Slijedom  toga, UČENICI OD 5. DO 8. RAZREDA MORAJU NOSITI MASKE. Nema miješanja različitih grupa, uzrasta, razreda. Kad jedni prolaze, drugi čekaju. Učenici ne dežuraju. Ako su vani, nema grupiranja. Izlaze po utvrđenom rasporedu. Preporuka je da se sto više nastave TZK odvija na otvorenom prostoru po utvrđenom rasporedu. Nema miješanja grupa.  Pojačana je osobna higijena, osobito pranje ruku vodom i sapunom. Od 1. do 4. razreda prednost ima pranje ruku pred dezinficiranjem ruku. Svi učenici od 1. do 8. razreda se u školi preobuvaju. U svakoj učionici te na ulazu u školsku zgradu bit će postavljen dezificijens. Kontrolu vrši učitelj. U predmetnoj nastavi, u svakoj učionici, u kojoj nema vode, provodi se dezinfekcija ruka dezinficijensom. Ruke peru: prije ulaska u učionicu, prije jela, nakon toaleta, nakon dolaska izvana. Učenici u sanitarijama koriste papirnate ručnike koje osigurava Škola. Učenici koriste  platnene salvete za marendu i užinu koje donose od kuće. Učenici marendaju u svojim učionicama. Učenici koji ne primaju školsku marendu ne izlaze iz školske zgrade u kupovinu. Marendu moraju nositi od kuće. Učenici, korisnici produženog boravka, ručaju u učionici PB uz propisani razmak. U knjižnicu učenici ne ulaze – upute o posuđivanju i vraćaju knjiga dobit će od učiteljica te školskog knjižničara. ŠKOLSKA DVORANA -  nema zadržavanja u svlačionicama Dok su učenici u učionici  nema ulaska drugih osoba u učionicu.

Upute za djelatnike:

Djelatnici koji su boravili u zaraženim krajevima ili su se vratili iz inozemstva po preporuci epidemiologa bi se trebali testirati jer iako nemaju simptome mogu biti asimptomatski kliconoše Poštivati preporuku vezanu uz izrazito vulnerabilne (osjetljive) osobe. Potrebna je odluka liječnika primarne zdravstvene zaštite da osoba ne smije raditi u ustanovi jer spada u izrazito vulnerabilne skupine. Podaci se šalju Osnivaču te nadležnom upravnom odjelu u Županiji. Svi s kroničnim bolestima - nose masku. Kuharica, spremačice, domar - nose masku. Psihologinja, pedagoginja, tajnica, računovotkinja, ravnateljica - nose masku. Ukoliko se pojavi sumnja na bolest, djelatnik napušta radno mjesto, ravnatelj vrši zamjenu. Preporuka nastavnicima- dok prolaze hodnicima, nose masku. Sjednice Učiteljskog vijeća održavaju se ili u školskoj dvorani ili online. Sjednice Razrednog vijeća održavaju se uživo, u prisustvu ravnateljice, uz pridržavanje svih epidemioloških mjera. Svi zaposlenici Škole ukoliko komuniciraju s drugim osobama (iz nekog razloga), nose masku, ili ako je roditelj prisutan - iz nekog razloga, nose masku. Pomoćnici u nastavi, nose masku. Učitelj ili djelatnik koji čuva izolirano dijete do dolaska roditelja, zaštićen je maskom, vizirom, jednokratnim nazuvkom. Spremačice dezinficiraju izolacijski prostor nakon odlaska djeteta. Spremačice dezinficiraju nekoliko puta  dnevno dodirne površine (toaleti, pojačano čišćenje wc-a, dezinfekcija  klupa u učionicama dok su djeca na ručku,  strojna dezinfekcija cijelog prostora nakon smjene). Preporuka: učitelji predmetne nastave u razrednoj nastavi - nošenje maski. Škola će pribaviti vizire za djelatnike koji ih žele koristiti. Djelatnicima se na dolasku mjeri temperatura te se o povišenoj temperaturi obavještava ravnateljica, a djelatnik ne ulazi u školsku zgradu već odlazi u izolaciju Provjetravanje prostorija više puta dnevno, prozor u kip poziciji držati stalno, u svim prostorijama. Razredna nastava ulazi u Školu na sporedni ulaz, a predmetna nastava  ulazi  na glavni Od 16.30 sati po završetku rada PB -  izlazak učenika po dogovoru s roditeljima preko sporednog ulaza. Ako roditelj dođe po dijete ranije mora nazvati učiteljicu koja će dijete predati roditelju. Roditelji ne ulaze u školsku zgradu! Školskog zvona nema. Boravak učenika u PB može biti kraći - po želji roditelja. Dozatori za dezinfekciju ruku bit će postavljeni na zajedničkim punktovima. Djelatnici se ne zadržavaju u zbornici, u kabinetima ni školskim hodnicima. Preporuka je ne ulaziti u prostore administracije. Učitelji borave s učenicima u učionicama. Prije početka nastave učitelji koji imaju prve satove preuzimaju učenike i odvode ih u učionicu. Prije ulaska u učionicu učenici se preobuvaju. Po završetku nastave učitelji koji imaju zadnje satove moraju sačekati da se učenici preobuju te ih prate do izlaska iz školske zgrade. Učenici ne izlaze pojedinačno.

U OŠ ''Dr. Andrija Mohorovičić”  nastava je za sve učenike organizirana po Modelu A.

      MŠ Matulji

      Za učenike razredne i predmetne nastave nastava započinje u 8.00 sati.

      Učenici od 1. do 4. razreda ulaze  na sporedni ulaz.

      Učenici od 5. do 8. razreda ulaze na   glavni ulaz.

     PŠ Rukavac

     Za učenike nastava počinje u 8 sati.

    Učenici ulaze po rasporedu na   školski  ulaz.

   PŠ Jušići

   Za učenike nastava počinje u 8 sati. Učenici ulaze po rasporedu na glavni ulaz.

 

   Produženi boravak organiziran je od 11.30 do 16.30 sati.

   Ručak je u produženom boravku organiziran od 12.30 do 13.00 sati.

Ručak u Matičnoj školi Matulji donosi domar iz Dječjeg vrtića Matulji, a servira ga  kuharica  poštujući epidemiološke  mjere.

    U PŠ Rukavac i PŠ Jušići ručak se doprema iz Dječjeg vrtića Matulji, a servira      ga kuharica  poštujući epidemiološke  mjere.

   U svim grupama produženog boravka učenici ručaju u svojim učionicama.

 

   Raspored ulaska u školsku zgradu po razredima:

Matična škola Matulji

U 7.20 sati u školsku zgradu ulaze po uputama Protokola učenici 1.ab

U 7.30 sati u školsku zgradu ulaze po uputama Protokola učenici 2.ab

U 7.40 sati u školsku zgradu ulaze po uputama Protokola učenici 3.ab

U 7.50 sati u školsku zgradu ulaze po uputama Protokola učenici 4.ab

Svi učenici 1.ab, 2.ab, 3.ab i 4.ab ulaze u školsku zgradu na sporedni ulaz.

U 7.20 sati u školsku zgradu ulaze po uputama Protokola učenici putnici koji su došli na nastavu prvim autobusom.

U 7.30 sati u školsku zgradu ulaze po uputama Protokola učenici 5.ab, 6.ab

U 7.40 sati u školsku zgradu ulaze po uputama Protokola učenici 7.ab, 8.ab.

U 7.50 sati u školsku zgradu ulaze po uputama Protokola učenici putnici koji su došli na nastavu drugim autobusom.

Svi učenici 5.abcd, 6.abc, 7.abc i 8.abc ulaze u školsku zgradu na glavni ulaz.

PODRUČNA ŠKOLA RUKAVAC

U 7.20 sati u školsku zgradu ulaze po uputama Protokola učenici 1.razreda

U 7.30 sati u školsku zgradu ulaze po uputama Protokola učenici 2.razreda

U 7.40 sati u školsku zgradu ulaze po uputama Protokola učenici 3.razreda

U 7.50 sati u školsku zgradu ulaze po uputama Protokola učenici 4.razreda

PODRUČNA ŠKOLA JUŠIĆI

U 7.20 sati u školsku zgradu ulaze po uputama Protokola učenici 1.i 2.razreda

U 7.30 sati u školsku zgradu ulaze po uputama Protokola učenici 2.i 3.razreda

Ulaz je ubrzan jer glavni ulaz u školsku zgradu učenici i djelatnici Škole dijele s Dječjim vrtićem Matulji – Područni odjel Jušići.

Postupak ulaska za učenike i razredne i predmetne nastave:

Učenicima razredne nastave dežurna spremačica  pri ulasku mjeri temperaturu, dežurna učiteljica prska ruke dezinfekcijskim sredstvom te učenici prolaze kroz dezinficiranu podnu barijeru

Učenicima predmetne nastave domar  pri ulasku mjeri temperaturu, dežurna učiteljica prska ruke dezinfekcijskim sredstvom te učenici prolaze kroz dezinficiranu podnu barijeru.

Prilikom ulaska zaposlenika škole domar mjeri temperaturu zaposlenicima.

     U slučaju da  je kod učenika ustanovljena povišena temperatura, razrednik           odmah kontaktira roditelja i školskog liječnika, obaviještava ravnatelja, te se           učenik smješta u  prostoriju u školi  namijenjenu za izolaciju do dolaska                 roditelja.

     U slučaju da zaposlenik ima temperaturu, šalje se svom liječniku i nema               pristupa u školsku zgradu do ozdravljenja.

    Tijekom nastavnog procesa i školskih odmora učitelji cijelo vrijeme provode sa  

    učenicima u razrednom odjelu.

    Dežurni učitelji su dužni sačekati učenike u učionici kako se ne bi susreli na          hodnicima s učenicima ostalih razrednih odjela.

    Učitelji predmetne nastave koji imaju nastavu u razrednoj nastavi u vrijeme            nastave obavezno nose maske. Maske su također obavezne za nošenje za          učitelje  razredne i predmetne nastave  u svim zajedničkim prostorima škole.

   Ulazak u kancelarije i zbornicu za nastavno osoblje i posjetitelje moguć je     jedino u iznimnim i neophodnim situacijama uz obvezu nošenja maski.

Za učenike predmetne nastave nastava će se organizirati za sve predmete kroz dvosat i trosat kako bi se što više smanjila protočnost različitih učitelja/učiteljica tijekom dana u razrednom odjelu.

Zvona između satova i u predmetnoj nastavi neće biti.

U razrednoj i predmetnoj nastavi neće biti klasičnih odmora.

Produženi boravak učenika odvijat će se prema Odluci Stožera Civilne zaštite Općine Matulji u mješovitim skupinama. Prostor produženog boravka pregrađen je paravanima kako bi razredni odjeli bili u ''balonu'' te nije moguć kontakt između učenika razrednih odjela.

Sva izborna nastava i izvannastavne aktivnosti, koje zahtijevaju miješanje razrednih odjela odvijat će on line. Navedena nastava organizirat će se licem u lice ako je grupa homogena.

Rad u informatičkoj učionici moguć je uz obaveznu dezinfekciju kompletne učionice i informatičke opreme između mjenjanja razrednih odjela.

Knjige iz školske knjižnice u ime učenika podižu učitelji  bez ulaska u knjižnicu uz obavezno nošenje maske. Nakon povrata iste knjige trebaju odležati 72 sata do slijedeće posudbe.

Prehrana učenika će se odvijati na velikom odmoru, u učionicama, uz poštivanje

predviđenog razmaka. Marenda se dostavlja u učionice i s učenicima tijekom marende borave učitelji.

Iza nastave će se učionice dezinficirati, a za vrijeme nastave maksimalno provjetravati dok vremenski uvjeti to dopuštaju. U učionicama spremačice su nakon završene nastave obavezne dezinficirati podove, klupe, stolice, informatičku opremu, police, ploče, pametne ploče i pametne ekrane, kvake na vratima, a na hodnicima uz podove i rukohvate.

Učitelji su u obvezi pridržavati se propisane distance. Sva komunikacija s učiteljima tijekom epidemije biti će online kad god je to moguće.

Roditeljski sastanci i informacije tijekom epidemije održavat će se putem Teamsa, mailom, u viber grupama, telefonom.

Sjednice Učiteljskog i razrednih vijeća odvijat će se tijekom pandemije putem Teamsa, a Vijeća roditelja i Školski odbor telefonom i mailom.

Svim zaposlenicima prilikom ulaska u školu bit će izmjerena temperatura, o čemu će se voditi evidencijske liste.

Roditeljima nije dopušten dolazak u školu osim ako to ne zahtijevaju posebni uvjeti. Svi ostali koji zbog nekog razloga moraju ući u školu obavezni su se unaprijed najaviti i pričekati da ih netko uvede u školu.

Prijem prvašića biti će organiziran vani uz poštivanje epidemioloških mjera i uz prisustvo jednog roditelja. Prijem prvašića je ispred glavnog ulaza.

Podjela udžbenika i potpisivanje prijema udžbenika organizirat će se u učionicama, a uz poštivanje epidemioloških mjera.

Izleti, ekskurzije i priredbe odgađaju se za vrijeme trajanja pandemije te će u Kurikulum i Godišnji plan i programa rada škole biti uključeni po prestanku pandemije.

Poštivanjem navedenih mjera štitimo zdravlje naših učenika, zaposlenika Škole, a neizravno i zdravlje svojih obitelji. Stoga je iznimno važno poštivati navedene mjere.

Škola broji preko 560 učenika, ima 70 djelatnika – stoga Vas molimo da poštujete upozorenja, a poziv O ODGOVORNOM PONAŠANJU je upućen svima !

                                                Ravnateljica: Astrid Massari, dipl.učitelj

 


Osnovna škola "Dr. Andrija Mohorovičić" Matulji