2020-08-20 23:39:30

OBAVIJEST – PRODUŽENI BORAVAK ZA ŠK.GOD. 2020./2021.

Roditelji zainteresirani za UPIS DJETETA U PRODUŽENI BORAVAK trebaju dostaviti sljedeće dokumente :

1. Potvrdu o zaposlenju za oba roditelja (ne stariju od mjesec dana)

2. Uvjerenje o prebivalištu na području Općine Matulji (ne starije od mjesec dana)

3. Potvrdu o statusu samohranog roditelja (ako dijete živi uz zaposlenog samohranog roditelja)

Dokumente je potrebno dostaviti osobno psihologinji škole od 24.08. - 28.08.2020. od 08,00-14,00 h.

Sukladno Pravilniku o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi, škola će u slučaju da se prijavio veći broj učenika od planiranoga, u skladu s mogućnostima i propisanim uvjetima te kriterijima koje je donio osnivač, utvrditi listu učenika koji ostvaruju prioritet pri uključivanju u program produženog boravka.

Zahvaljujemo na suradnji. 

Stručna služba škole 


Osnovna škola "Dr. Andrija Mohorovičić" Matulji